Loading...

Saitama

Level 8 LocalGuide with Google. Blogging about life in Japan as an Irish WAHM to 4 kids on insaitama.com. ·

Kawagoe-shi, Saitama

Blogs · Reviews

Tsurugashima Undo Koen

Tsurugashima-shi, Saitama

Cherry Blossom Spot in Saitama

Saitama

Saitama

on Apr 4

Donguri Republic (Kawagoe Branch)

Kawagoe-shi, Saitama

For all your Studio Ghibli souvenirs

Saitama

Saitama

on Feb 19

Fujio Akatsuka Memorial Hall

Ome-shi, Tokyo

Bakavon or Akatsuka Fujio Fans will appreciate this small art museum

Saitama

Saitama

on Feb 17

Ome Railway Park

Ome-shi, Tokyo

Old school outdoor railway museum

Saitama

Saitama

on Feb 17