Loading...

Reviews and Costs of Local Places in Japan [Tochigi]

Heikeyuba

Nikko-shi, Tochigi

Heikeyuba - great Yuba Restaurant

Crazydeath

Crazydeath

on Feb 9

Sano Service Area (Inbound)

Sano-shi, Tochigi

Parking area with a lodge hotel

Saitama

Saitama

on Jan 23

Edo Wonderland

Nikko-shi, Tochigi

Get your Ninja on at this Edo period theme park!

Saitama

Saitama

on Jan 15

Raccasei Ramen麺家らっかせい

Sano-shi, Tochigi

Mom and pop ramen shop worth going out of the way for

edthethe

edthethe

on Sep 16

Kegon Falls

Nikko-shi, Tochigi

Beautiful - especially in autumn!

genkidesu

genkidesu

on Aug 18

Tobu World Square

Tochigi

A fun spot to visit when checking out other sights in Nikko

genkidesu

genkidesu

on Jul 12

Tsurumaki Park

Shimotsuke-shi, Tochigi

Good for camping, not so much for play

Saitama

Saitama

on May 22

Coco Farm Winery

Ashikaga-shi, Tochigi

Annual wine festival

edthethe

edthethe

on Feb 24